Jäsenten tarinat.

 1. Sirkka -Liisa Lappalainen-Happosen perheen tarinaa sota-ajan asemanseudusta,         Sirkkalasta, Joensuussa. 

     PDF - tiedostona

2. Seuran puheenjohtaja Kirsti Pasasen kesätervehdys 2020

3.    Hallituksen syystervehdys - laatinut seuran puheenjohtaja Kirsti Pasanen


          Seuramme kunniajäsenen Veijo Saloheimon ( 6.8.1924 - 29.12.2020 )  muistolle.
 


         Seuran puheenjohtaja Kirsti Pasanen on kirjoittanut kirjan Kukkoset. 

         Kukkoset kirjaa saa myös postitse. Puh. 040 5908117

         Löytyy myös kirjastosta.